Jobs

Екипът на Kare има нужда от:

Търговски представител

Описание и изисквания:
“КАРЕ БЪЛГАРИЯ” търси динамичен и отговорен професионалист, който желае да се присъедини към нашия екип на позиция: Търговски Представител
Основни задължения и отговорности:
1. Осъществява делови контакти с клиентите на компанията;
2. Осъществява директни продажби в търговския обект;
3. Поддържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността. Води и съхранява според изискванията досие на клиента и други необходими формуляри.
4. Изготвя отчет за дейността си, който предоставя на прекият си ръководител. Изготвя справки, анализи и препоръки касаещи търговската дейност на фирмата.
5. Осъществява контакти с клиенти на едро, както и с други ключови клиенти

Готови ли сте за предизвикателство? Това е Вашият шанс за кариера, предоставяща големи възможности.

Изисквания към кандидатите:
Минимум 5год. стаж на подобна длъжност
Отлично владеене на английски език и/или немски език
Задължително образование – Магистър /подходяща специалност/
Свидетелство за управление на МПС
Опит с MS Office
Отлични комуникативни умения;
Възможност за пътуване в страната и чужбина
Умения за убеждаване
Ведри, усмихнати и позитивни личности
Умения за работа в екип
Ние предлагаме:

Динамична работа с висока степен на отговорност и самостоятелност;
Възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати;
Отлична работна атмосфера и възможности за обучение и повишаване на квалификацията.
Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля
изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
„КАРЕ-БЪЛГАРИЯ“

Месторабота: София