კონტაქტი - KARE Georgia

კონტაქტი

კარე თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 38

ტელ.:  +995 32 241881, მობ.:   +995 95 550941

სამუშაო საათები: ყოველ დღე 10:00 – 19:00

www.kare-tbilisi.ge, info@kare-tbilisi.ge
facebook-flat-vector-logo  https://www.facebook.com/KARE.Tbilisi     Instagram-Logo-Vector-Imagekare_tbilisi

_GIO0500